Har du blivit bortvald? Stärk självkänslan så här!

nej

Människor är flockdjur; att accepteras av gruppen har i årtusenden varit avgörande för vår överlevnad. Vår hjärna har därför ett finkänsligt varningssystem för minsta tecken på avståndstagande: ett nej gör ont – både i privatliv och på jobbet. Men den främsta faran idag – till skillnad från när människan levde i grottor eller på savannen

Läs mer...